Literatuur

  Hieronder vindt u een deel van de literatuurlijst uit Het begeleiden van praktijkonderzoek. In deze lijst is alle literatuur opgenomen die te downloaden is, met de bijbehorende link natuurlijk. De complete literatuurlijst vindt u in het boek.
   


  Aalsma, E., & Jansen, F. (2012). Inzet van critical friends bij het professionaliseren van leraren. Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek, LOOK rapport nummer 39. Heerlen: Open Universiteit. Verkregen op 26 januari 2015 via look.ou.nl


  Applinet (z.j.). De prioriteitenmatrix van Eisenhower. Verkregen op 19 december 2014 via www.carrieretijger.nl
   

  Boer, Martin de, Kamphuis, A. Werken met studenttypen voor meer studiesucces. Via http://issuu.com/hogeschoolutrecht/docs/wat_beweegt_je_student/1

   

  Bruïne, E. de, Bruggink, M., Groen, E., Harinck, F., Kuijper, M., Lensen, J., Ven, A. van de (2011). Competent in het begeleiden van onderzoek. Aanzet tot het beschrijven van competenties die nodig zijn om bachelor- en masterstudenten van de School of Education (Windesheim) te begeleiden bij het doen van praktijkgericht onderzoek. Zwolle: Hogeschool Windesheim. Verkregen op 5 december 2014 via www.windesheim.nl
   

  Edwards, N.M. (2007). Student Self-Grading in Social Statistics. College Teaching, 55(2), 72-76. - See more at: http://www.facultyfocus.com/articles/educational-assessment/benefits-of-a-student-self-grading-model/#sthash.NL3mhiEA.dpuf
   

  Hogeschool Arnhem Nijmegen (2015). Lectoraat Lean en World Class Performance (WCP). Verkregen op 5 februari 2015 via http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/technologie-en-samenleving/lectoraat/lean/


  Hogeschool Leiden (2015). Afstudeeropdracht. Verkregen op 16 januari 2015 via http://www.hsleiden.nl/bedrijven/afstudeeropdr-sjd-recht

   

  Holba, A.M. (2012). From Advising to Mentoring: Shifting the Metaphor. The Mentor. Verkregen op 29 december 2014 via http://dus.psu.edu/mentor/articles/

  Kleingeld, P.H. (z.j.). Schat, het wordt wat later (13e druk). Verkregen op 19 december 2014 via www.rentapen.nl


  Ophelders, G. (2014). Maakt LEAN het onderwijs efficiënt en effectief? Verkregen op 31 mei 2015 via www.han.nl


  Schoonen, R. & Glopper, K. de (2012). Beoordelingsformulieren. Verkregen op 5 december 2014 via http://www.rug.nl/education/other-study-opportunities/hcv/schriftelijke-vaardigheden/voor-docenten/teksten-beoordelen/formulieren


  Studentenpsychologen (2011). 10 concentratietips voor studenten. Verkregen op 5 februari 2015 via http://www.studietips.leidenuniv.nl/concendo.html


  SURF (z.j.). Pilot Persoonlijke Studieomgeving van de Toekomst. Verkregen op 18 februari 2015, via https://www.surf.nl/kennis-en-innovatie/innovatieprojecten/startdatum-2014/pilot-persoonlijke-studieomgeving-van-de-toekomst.html


  Teaching Academy Universiteit Utrecht (z.j.). Docentprofessionalisering – Onderzoeksbegeleiding. Verkregen op 11 januari 2015 via http://tauu.uu.nl/docentprofessionalisering-onderzoeksbegeleiding/


  Zeelenberg, T., & Lanschot, V. van (z.j.) Combo project SLO. Toelichting rubrics. Enschede/Utrecht: Nationaal Expertisecentrum Leren SLO. Verkregen op 6 februari 2015 via www.slo.nl